Para iade politikası

İPTAL TALİMATLARI & İPTAL FORMU

Tüketiciler, aşağıdaki şartlara göre cayma hakkına sahiptir, buna göre tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek faaliyetine atfedilemeyecek amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir:

A. İPTAL POLİTİKASI

vazgeçme hakkı

On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için bize (Gizem Öztürk, Spotless Academy, Erkratherstr. 401, 40231 Düsseldorf, Almanya, Tel.: 0163 3111 705, e-posta: info@spotless-academy.de ) açık bir beyan göndermeniz gerekmektedir ( örneğin B. posta veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bu sözleşmeden çekilme kararınız hakkında.

Bunun için ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

İptal son tarihine yetişmek için iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin tebligatı iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi feshederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size ödemiş oluruz (sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç). tarafımızdan), derhal ve en geç bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir konuda mutabık kalınmadıkça, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yöntemlerini kullanıyoruz; hiçbir koşulda bu geri ödeme için sizden ücret talep edilmeyecektir.

Cayma hakkının sona ermesi

Cayma süresi sona ermeden önce sözleşmeyi ifa etmeye başlayacağımızı açıkça kabul ettikten sonra sözleşmeyi akdetmeye başlamışsak ve şurada muvafakatinizi vererek bunun farkında olduğunuzu bize teyit etmişseniz, cayma hakkı erken sona erer. sözleşmenin ifasının başlangıcında cayma hakkınızı kaybedersiniz.

B. İPTAL FORMU

Sözleşmeyi feshetmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve geri gönderin.

saat

Gizem Öztürk
Lekesiz Akademi
Erkratherstr. 401
40231 Düsseldorf
Almanya
E-posta: info@spotless-academy.de

Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için benim/bizim (*) tarafından akdedilen sözleşmeyi işbu belge ile feshederiz.

__________________________________________

__________________________________________

(*) ____________ tarihinde sipariş verildi / (*) tarihinde alındı

__________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin adı

__________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin adresi

__________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin imzası (yalnızca kağıt üzerinde bildirim varsa)

___________
tarih

(*) Uygun olmadığında silin